Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Boekingen:
Voor alle boekingen wordt een overeenkomst opgesteld. Door middel van email, verklaart u zich akkoord met de overeenkomst en de geldende voorwaarden.

Alle prijzen gelden vanaf 1 januari 2020. De prijzen zijn inclusief materiaal en exclusief reiskosten. Funnybliss behoudt zich het recht voor de prijzen en de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Opdrachten buiten een cirkel van 5 km rond Roosendaal, kunnen alleen worden afgenomen met een minimum van 2 uur.

Reiskosten a 0,30 cent per kilometer, worden in rekening gebracht vanaf het huis van Funnybliss tot aan de schminklocatie, berekend volgens de snelste route van anwb route.

Betaling:
Betaling van minimaal 50% van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de activiteit plaats vindt te zijn voldaan. De boeking is pas definitief als deze betaling is ontvangen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan aan Funnybliss op de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Wanneer u zich niet aan de betalingsverplichting houdt zal Funnybliss u een herinnering sturen per email.
Bij alsnog niet nakomen van de de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

Tijden en pauze:
Wilt u dat Funnybliss langer blijft dan de vooraf overeengekomen tijd, dan is in overleg een opdracht tot meerwerk mogelijk en worden de kosten hiervoor aan u doorberekend.

Bij een opdracht van 4 uur of meer, heeft Funnybliss na iedere 2 uur schminken het recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten.

Bij een boeking van meerdere schminkmomenten op een dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden de tussenliggende uren doorberekend op basis van het geldende uurtarief.

Wijzigingen:
Een verzoek tot wijziging van de boeking (zoals bijvoorbeeld aantal uur, tijdstip, locatie etc.) dient u door te geven aan Funnybliss via info@funnybliss.nl

Daarbij hanteert Funnybliss de volgende voorwaarden:

Bij wijzigingen tot uiterlijk 14 dagen voor boekingsdatum wordt de prijs conform voorstel aangepast, mits aan de andere algemene voorwaarden blijft worden voldaan.

Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot en met de boekingsdatum wordt de overeengekomen prijs alleen aangepast als het een vermeerdering van werk betreft. Bij een vermindering van werk blijft de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt geen prijsverlaging gehanteerd.

Annulering:
Bij annulering van de boeking hanteert Funnybliss de volgende betalingsverplichtingen:

Annulering door opdrachtgever:
Tot 14 dagen voor de geboekte datum kunt u kosteloos annuleren, mits schriftelijk kenbaar gemaakt via info@funnybliss.nl

Bij annulering binnen 14 dagen tot 1 dag voor de boekingsdatum wordt 50% van de totale overeen gekomen prijs in rekening gebracht.

Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 100% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van overlijden of een ernstig ongeval waardoor festiviteiten geen doorgang kunnen vinden.

Annulering door Funnybiss:

Funnybilss behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een opdracht vooraf te annuleren wanneer zij meent dat de intenties van de opdrachtgever op enigerlei wijze nadelig kunnen zijn voor Funnybliss. Reeds uitgevoerde betalingen worden terug gestort aan de opdrachtgever.

Funnybilss behoudt zich het recht voor om een opdracht direct te beëindigen en te vertrekken van de opdracht locatie wanneer de veiligheid van funnybliss in het geding is of wanneer funnybliss negatief wordt bejegend door discriminerende of anderszins beledigende uitlatingen. Restitutie van betaling wordt niet verricht. Overeengekomen betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft bestaan.

Funnybilss behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren in het geval van ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Funnybliss zal zich inspannen gelijkwaardige vervanging te zoeken zodat uw feest geen nadelige gevolgen ondervindt. Gezien de onvoorziene aard van dit type omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat de activiteit geen doorgang kan vinden wanneer geen vervanging kan worden gevonden. Reeds uitgevoerde betalingen worden terug gestort aan de opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen andere claims bij Funnybliss indienen.

Aansprakelijkheid

Funnybliss doet haar uiterste best om elke opdracht naar volle tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks klachten ontstaan, dan wordt in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

Funnybliss werkt met kwalitatief hoogwaardige materialen en schmink op waterbasis die onschadelijk is voor de huid. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een zeer gevoelige huid een gevoeligheids reactie vertoont, hoewel reactie van de huid vaker een gevolg is van de schoonmaakwijze thuis (schrobben, gebruik van irriterende schoonmaakdoekjes om schmink te verwijderen).

Gebruikte schmink is op waterbasis en met water en zeep te verwijderen. Sommige kleuren met veel pigment kunnen na het wassen sporen of een kleurzweem achter laten op de huid. Deze zijn met babyolie eenvoudig te verwijderen.

Funnybliss is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten.

Funnybliss behoudt zich het recht voor om personen te weigeren voor schminkactiviteiten, bijvoorbeeld om hygiënische redenen (huidproblemen, wonden) of gedrag (brutaal, voordringen, beledigen). Funnybliss schminkt ook geen personen die zelf niet geschminkt willen worden.

Funnybliss is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen en voorvallen die zich voordoen op de schmink locatie. Funnybliss is niet verantwoordelijk voor gedrag en houding van kinderen op de locatie. Er dient te allen tijde een volwassene aanwezig te zijn tijdens de activiteiten van Funnybliss om toezicht te houden op de kinderen.

Voorwaarden schmink locatie:
De opdrachtgever zorgt voor:

Een toegankelijke en veilige locatie. Ruim voldoende (dag)licht. Locatie waar schminker en wachtende mensen de ruimte hebben om te verblijven zonder schminker aan te stoten.

Beschutting tegen wind, regen en zonlicht bij een buitenlocatie (bijvoorbeeld een partytent of kraam).

Een alternatieve binnenlocatie als de weersomstandigheden van dien aard zijn dat buiten schminken onmogelijk is. Dit ter beoordeling van de schminker.

Wanneer de locatie niet aan deze voorwaarden voldoet behoudt Funnybliss zich het recht voor om de opdracht per direct te annuleren of te stoppen. Er wordt geen restitutie verleend en opdrachtgever is verplicht zich aan de betalingsverplichting te houden.

Overige voorwaarde

Funnybliss behoudt zich het recht voor om haar activiteiten te promoten door het dragen van eigen bedrijfskleding, uitdelen van visitekaartjes en andere reclame-uitingen op de schminkplek.

Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever behoudt Funnybliss zich het recht voor om haar activiteiten vast te leggen door middel van foto’s. Deze foto’s zullen alleen worden gepubliceerd indien het model of de ouders/verzorgers van het model hiervoor mondeling toestemming hebben gegeven.

Op alle foto’s van Funnybliss zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funnybliss.